Available courses

Podstawy telekomunikacji

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi klasa3

Pracownia w sali nr 53. 2h/tyg.

Seria nr 2

Pracownia w sali nr 53. 2h/tyg.

Seria nr 1

Pracownia w sali nr 53. 3h/tyg.

Seria nr 1

Pracownia w sali nr 53. 2h/tyg.

Seria nr 5

Pracownia w sali nr 53. 2h/tyg.

Seria nr 1

Pracownia w sali nr 53. 2h/tyg.

Seria nr V - zdalna, ale czy w calości?


Transmisja danych i przetwarzanie sygnałów
Transmisja danych i przetwarzanie sygnałów